Na co zwrócić uwagę przy wyborze badania psychometrycznego dla firmy?

badania psychometryczne

Na co zwrócić uwagę przy wyborze badania psychometrycznego dla firmy?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że nie ma uniwersalnego badania psychometrycznego dla firm, które sprawdziłoby się we wszystkich sytuacjach. Inne narzędzie zastosujemy w procesie rekrutacyjnym, a jeszcze inne w celu wyłonienia osób z najwyższym potencjałem menedżerskim. Istotne jest nie tylko to, jaki cel ma badanie, ale również to, co (i po co) chcemy zmierzyć czy przeanalizować. Do jakich procesów lub decyzji chcemy wykorzystać wnioski z takich testów psychologicznych?

badanie psychometryczne

Rozwój testów psychologicznych ma swoje blaski i cienie

W 2015 roku Tomas Chamorro-Premuzic, Chief Innovation Officer w ManpowerGroup, na łamach Harvard Business Review przytoczył interesujące badania. Według nich 76% organizacji zatrudniających ponad stu pracowników wykorzystywało testy osobowości i umiejętności w rekrutacji. Z naszych obserwacji wynika, że obecnie, prawie dekadę później, rozwój badań psychometrycznych dla firm i ich popularność w organizacjach zyskały na sile. Należy jednak pamiętać, że ma to swoje blaski i cienie.

badania_psychometryczne
badania Harvard Business Review z 2015 roku

Plusy rozwoju standaryzowanych badań dla firm i instytucji:

Z jednej strony ilość, jakość, a także przystępność testów psychometrycznych wzrosła. W naszej ocenie stały się one dużo bardziej dostępne dla firm i wykorzystywane nie tylko w rekrutacji czy planowaniu ścieżek kariery, ale w wielu różnych procesach kadrowych czy organizacyjnych. Wnioski z badań psychometrycznych w firmach pozwalają lepiej dopasować osoby do stanowisk pracy (np. pod kątem stylu myślenia i działania FRIS®). Wspierają komunikację, obszar zarządzania konfliktami i to jak budowane są relacje między członkami zespołów (np. Extended DISC®). Odkrywają talenty i predyspozycje (np. test Gallupa®), ale i potrzeby oraz wewnętrzną motywację (np. badanie Reiss Motivation Profile®) każdego z pracowników.

Zagrożenia wynikające z rosnącej powszechności badań:

Z drugiej jednak strony tak duży wybór sprawia, że nieco trudniej jest podjąć decyzję. Jakie badania psychometryczne przeprowadzić w firmie? Które narzędzia będą najbardziej dopasowane do potrzeb naszej organizacji? Jak rozpoznać te wartościowe, które pozwolą wprowadzić realne zmiany? Wyzwaniem dla firm chcących skorzystać z testów psychologicznych, jest także wybór rzetelnego dostawcy, który je przeprowadzi. Nie chodzi bowiem o samo wykonanie testu i uzyskanie raportu. Wnioski z przeprowadzonych badań psychometrycznych powinny wspierać założone cele, dlatego tak ważne jest zaimplementowanie ich w organizacji.

To, co modne, nie zawsze będzie właściwe

Jako TrainBrain od lat przeprowadzamy standaryzowane badania psychometryczne i z doświadczenia wiemy, że wybór odpowiedniego narzędzia potrafi być nie lada wyzwaniem dla organizacji. Bardzo często firmy decydują się skorzystać z danego badania, głównie (lub jedynie) ze względu na jego popularność. To duży błąd – to co modne, nie zawsze będzie właściwe! To, co podpatrzone u innej firmy, nie zawsze będzie przydatne w naszej organizacji! Z tego powodu zawsze, gdy rekomendujemy przeprowadzenie testu psychologicznego w danym przedsiębiorstwie, zwracamy uwagę na to, aby był on dopasowany do bieżących potrzeb, czyli tego, co chcemy badać i dlaczego. Tylko wtedy będzie mógł realnie wspierać zmiany organizacyjne i procesy rozwojowe, np. indywidualny coaching pracowników. Poniżej zebraliśmy kilka prawd, które warto poznać, gdy jesteś na etapie wyboru właściwego badania psychometrycznego dla swojej firmy.

Testy psychometryczne to nie chwilowa moda lub nowy wymysł 

Badania psychometryczne mają długą historię. Okazuje się bowiem, że testy psychologiczne dla firm i instytucji towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Już w starożytnych Chinach były one wykorzystywane w procesie rekrutacji na cenione stanowiska, na których liczyły się silne kompetencje. Mowa tu m.in. o zawodach związanych z podatkami, rolnictwem, prawem czy wojskiem. Oczywiście wówczas miały one zupełnie inny przebieg i założenia. Taki test rekrutacyjny potrafił trwać nawet 24 godziny, a poziom jego zdawalności wynosił niecałe 7%. Dostrzeganie wartości w badaniach psychometrycznych zostało z nami do dziś. Jednak teraz do dyspozycji mamy dużo skuteczniejsze i ustandaryzowane narzędzia. Z biegiem lat udało się wypracować bardziej rzetelne i trafne badania psychometryczne, które pozwalają nam podejmować lepsze decyzje w organizacjach.

 badania-psychometryczne

Rzetelność i trafność badań psychometrycznych

Pierwsza cecha, czyli rzetelność, odnosi się do stabilności i powtarzalności wyników. Jeżeli dane narzędzie uznajemy za rzetelne, oznacza to, że wypełniając je kilkakrotnie w takich samych warunkach, za każdym razem otrzymamy zbliżone wyniki. Z kolei trafność testów psychologicznych odnosi się do stopienia, w jakim dany test mierzy to, co ma mierzyć. Czyli czy jest on rzeczywiście skutecznym narzędziem do oceny badanego zagadnienia. Wybierając badania dla swojej organizacji należy upewnić się, że są one zarówno rzetelne, jak i trafne. Dzięki temu otrzymywane wyniki będą dokładne oraz użyteczne.

To, że badania psychometryczne są do siebie podobne, nie oznacza, że są takie same

Choć na pierwszy rzut oka różnice między poszczególnymi badaniami psychometrycznymi mogą wydawać się subtelne, to jednak każde z nich posiada swoje unikalne cechy i metodykę działania. Weźmy na przykład narzędzia FRIS®, Extended DISC® i Insights Discovery®. Z pozoru mogą one wydawać się o siebie podobne: Każde z nich określa położenie badanego w ramach jakichś dychotomii. Każde z nich wykorzystuje kolory w przedstawianiu wyników. Każde z nich może wspierać firmy w procesie budowania zespołów, ulepszania współpracy czy polepszania komunikacji. Jednak na tym podobieństwa się kończą – każde z tych narzędzi dostarcza innych informacji na temat firmy i jej pracowników. Oznacza to, że wnioski z tych badań będziemy różnie implementować w organizacji. Skąd zatem wiedzieć, po które z tych badań sięgnąć?

Metodologia wspierająca komunikację 

Firmom, które chcą z pomocą wyników testów wspierać dialog i budować porozumienie w zespołach, polecamy niekiedy narzędzie Extended DISC®. Głównym celem tego badania psychometrycznego jest zrozumienie indywidualnego sposobu komunikacji każdego z członków zespołu. Kto ma tendencję do sumiennego skupiania się na faktach i świetnie określi ryzyka danego pomysłu? Kto ma łatwość w motywowaniu innych i może stać się motorem napędowym zmian? To tylko niektóre pytania, na które odpowiada badanie DISC. Zdobycie informacji o stylach komunikacji poszczególnych osób pozwala prowadzić skuteczniejsze i bardziej empatyczne dyskusje w organizacji. Szukając badań psychometrycznych związanych z komunikacją warto zwrócić uwagę także na test bazujący na założeniach analizy transakcyjnej, czyli Process Communication Model®, który był testowany i optymalizowany przez NASA. Na naszej stronie znajdziesz szczegółowy opis tego badania.

Budowanie efektywnych zespołów z wykorzystaniem wiedzy o stylach myślenia i działania

Z kolei klientom, którzy chcą z pomocą badań psychometrycznych wspierać współpracę i budowanie zespołów, rekomendujemy wykonanie testów FRIS® lub Insights Discovery®. Badania te pozwalają zdiagnozować style myślenia i działania osób w organizacji. W tym miejscu musimy przyznać, że częściej skłaniamy się ku temu pierwszemu narzędziu. Co prawda rzetelność obu tych badań jest porównywalna i świadczy o wysokiej wiarygodności (0.82 – 0.88 w przypadku FRIS® oraz 0.81 w przypadku testu Insights Discovery®). Jednak FRIS® jest to test stworzony w Polsce, przez co może lepiej wpasowywać się w rzeczywistość rodzimych organizacji. Nasi trenerzy wyspecjalizowani w tej metodologii zwracają uwagę na korzyść tego narzędzia, jaką jest możliwość osiągnięcia wyższej skuteczności w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stają zespoły. Kolejna ważna zaleta tego badania to możliwość lepszego wykorzystania swoich naturalnych predyspozycji w pracy.

badanie psychometryczne fris

Na koniec dnia liczy się ciągłość i konsekwencja

W tym miejscu chcemy podkreślić – to nie jest tak, że któreś z tych badań góruje nad innymi. Co więcej, każde z nich na swój sposób może być wykorzystywane w budowaniu i doskonaleniu relacji i współpracy w organizacji. Kluczem do pracy z badaniami psychometrycznymi w organizacji jest bowiem ciągłość i nieustająca użyteczność. Z tego powodu wybierając narzędzie związane z aspektami współpracy i komunikacji w zespole warto wybrać jedno, które będziemy kaskadować na wielu poziomach firmy. Pomocne mogą być konsultacje follow-up’owe z osobą przeprowadzającą badanie, które pozwolą zaplanować i wdrożyć szereg działań wewnętrznych. Nie chodzi bowiem o samo wykonanie testu, ale stałe i wielokrotne korzystanie z niego. W ten sposób badanie stanie się częścią kultury organizacyjnej i pewnym stałym punktem odniesienia. Jest to kluczowe, ponieważ konsekwentne stosowanie danego narzędzia przez całą firmę przynosi lepsze rezultaty niż fragmentaryczne lub jednorazowe jego użycie.

Testy psychometryczne pozwalają podejmować trafniejsze decyzje personalne

Powyżej przytoczone narzędzia pozwalają lepiej zrozumieć samego siebie, a także swoich współpracowników – ich sposób myślenia, działania i komunikowania się. Jeżeli natomiast zgłaszają się do nas Klienci chcący wykorzystać badania psychometryczne do zarządzania talentami lub kreowania ścieżek rozwoju, wówczas polecamy im takie narzędzia, jak CliftonStrengths® znany powszechnie jako test Gallupa® czy bardziej ukierunkowane badania, jak np. Zintegrowany model przywództwa (ILM72) lub FinxS Sales Assessment®, diagnozujący poziom kompetencji sprzedażowych.

Narzędzia diagnozujące talenty, kompetencje i predyspozycje

Test talentów Gallupa® jest według naszych spostrzeżeń jednym z bardziej popularnych badań psychometrycznych dla firm. Nie widzimy w tym nic dziwnego, ponieważ twórcy badania wykonali szereg analizy wykazujących wysoką rzetelność i skuteczność tego narzędzia. Według zebranych przez nich danych, osoby, które mają możliwość wykorzystywania swoich talentów CliftonStrengths®, mogą być nawet sześciokrotnie bardziej zaangażowani w pracę. Poza tym mają oni większe szanse na osiąganie swoich celów i dużo częściej deklarują poczucie szczęścia. W tym miejscu należy dodać, że wyżej wymienione korzyści można osiągnąć jedynie po omówieniu badania z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa. Interpretacja wyników z osobą posiadającą wyłącznie polską certyfikację, nie będzie tak samo skuteczna.

Na rynku istnieją także badania, które my nazywamy narzędziami do zadań specjalnych”. Mierzą one konkretne kompetencje, cechy lub predyspozycje. Przykładem może być wcześniej wspomniany test ILM72, rekomendowany przez Institute of Leadership and Management, czyli największą instytucję zrzeszającą menedżerów na świecie. Diagnozuje on indywidualny styl przywództwa oraz świadomość najważniejszych działań z punktu widzenia wydajnego przywództwa. Jak zatem widzisz, tego typu narzędzia mogą dostarczyć bardzo precyzyjnych informacji o pracownikach. Wybierając badania psychometryczne dla swojej firmy warto w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, co konkretnie potrzebujecie zbadać: Czy celem jest identyfikacja talentów, czy raczej wydobycie mocnych stron? Czy interesują nas konkretne kompetencje, czy może bardziej ogólne predyspozycje? A może istotniejsza będzie dla nas diagnoza odporności psychicznej w obliczu stresu bądź poziom wypalenia zawodowego?

Badania pozwalają zapobiegać potencjalnym problemom w organizacji

Z kolei testy psychometryczne, które diagnozują odporność na stres pracowników (np. MTQ Plus®) oraz weryfikują poziom wypalenia zawodowego (np. LBQ), odgrywają istotną rolę w zapobieganiu potencjalnym problemom w organizacji na kilku poziomach. Po pierwsze pozwalają zidentyfikować i ocenić ryzyka wynikające ze stresu, pracy pod presją czy frustracji. Kolejną korzyścią jest możliwość dostosowania środowiska pracy i wdrożenia w porę takich rozwiązań, które będą wspierały zdrowie psychiczne zatrudnionych osób. Przyczyniają się one także do zwiększania świadomości organizacyjnej i zrozumieniu tego, jakie czynniki wpływają na poziom stresu i wypalenia zawodowego wśród pracowników.

To inwestycja, która zwraca się z nawiązką

Inwestycja w badania psychometryczne w firmie nie tylko dostarcza cennych informacji, dzięki którym jesteśmy w stanie podejmować trafniejsze decyzje kadrowe. Pozwala ona także wzmocnić efektywność działań i procesów organizacyjnych. Z tym zdaniem zgadza się także Joanne Bondin, Dyrektorka firmy szkoleniowo-doradczej MISCO, która w wywiadzie dla Independent podkreśliła: Firmy muszą pamiętać, że pracownicy zawsze będą jedną z ich największych inwestycji. Podjęcie świadomej decyzji o zatrudnieniu czy zwolnieniu pracownika oparte na wcześniejszej diagnozie, będzie dużo skuteczniejsze, niż zgadywanie w ciemno. Według jej wiedzy analiza psychometryczna może poprawić wyniki nawet o 24%.

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o umiejętnościach miękkich! Podcast związany z przywództwem, zarządzaniem, psychologią biznesu, sprzedażą czy obsługą klienta. Publikowane treści skierowane są do biznesowych praktyków, liderów, HR-owców, przedsiębiorców i branżowych ekspertów, a także wszystkich tych którzy wiedzą, że dzisiaj kompetencje to podstawa.

Sprawdź pozostałe artykuły