Badanie psychometryczne Gallupa® – odkryj swoje talenty i potencjał testu Gallupa

test gallupa

Badanie psychometryczne Gallupa® – odkryj swoje talenty i potencjał testu Gallupa

Geniusz w gruncie rzeczy jest tylko zahartowanym talentem – tak swego czasu pisał polski prozaik Jerzy Broszkiewicz. Dlaczego tym cytatem rozpoczynamy artykuł opisujący test Gallupa? Ponieważ właśnie to narzędzie, określane także jako badanie CliftonStrengths®, pozwala rozpoznać swoje naturalne talenty i przekuć je w mocne strony. Odkrycie talentów Gallupa pomaga zrozumieć, w których obszarach tkwi największy potencjał człowieka i jak można wykorzystać go w życiu osobistym oraz zawodowym. 

Z tego tekstu dowiesz się, dlaczego warto zrobić test Gallupa, a także jak spożytkować jego wyniki, aby przyniosły korzyść tobie i twojej organizacji.

Zacznijmy od tego, czym jest certyfikowany test Gallupa

Co mierzy test? Badanie Gallupa to narzędzie psychometryczne, które pomaga zidentyfikować naturalne ludzkie predyspozycje, domeny działania oraz sposoby myślenia i odczuwania. W praktyce wyniki testu Gallupa obejmują 34 talenty, a pełny raport pozwala określić ich hierarchię u konkretnej osoby. Kod testu ma bardzo prostą wizualizację, przez co łatwo rozpoznać, które naturalne talenty są u nas dominujące, a które z nich znajdują się na dole stawki.

test gallupa
fragment raportu z badania Gallupa – Katarzyna Syrówka – Zespół ekspertów i trenerów TrainBrain

Przeprowadzimy testy osobowości, badanie stylów komunikacji lub inne narzędzie psychometryczne w Twojej organizacji!

(Przeczytaj więcej na temat badań) 

Założenia i geneza testu predyspozycji – tzw. badania CliftonStrengths®

Po pierwsze należy podkreślić, że badanie powszechnie znane jako test Gallupa, nazywane jest oficjalnie narzędziem CliftonStrengths® (a do niedawna StrengthsFinder). Obecna nazwa została zainspirowana nazwiskiem amerykańskiego psychologa, badacza i przedsiębiorcy, który położył solidne fundamenty pod metodologię badania talentów Gallupa.

Don Clifton określił naturalne talenty, jako powtarzające się wzorce myślenia, odczuwania i zachowania. Każdą z tych wrodzonych zdolności można wzmacniać, rozwijać i produktywnie wykorzystywać w swojej codzienności. Przez lata Clifton badał typy osobowości oraz zachowania ludzi. Wśród setek pozytywnych cech zaobserwował pewne prawidłowości i wspólne elementy, które dziś nazywamy talentami.

Rzetelność i skuteczność testu talentów Gallupa

Wysoka wiarygodność i stabilność wyników testu Gallupa wynika z cyklicznej analizy psychometrycznej, w której sprawdza się tzw. wewnętrzną spójność oraz niezawodność badania CliftonStrengths®.gallup

Przeprowadzone analizy wykazują, że wyniki testu są stabilne przez wiele lat. Z The CliftonStrengths® Technical Raport z 2023 dowiadujemy się, że osoby, które przystępują do oceny najsilniejszych talentów kilkukrotnie na przestrzeni nawet dekady, otrzymują spójne wyniki. Udowadnia to przytoczone w raporcie obszerne badanie z 2019 roku, obejmujące 57 888 osób z różnych krajów i grup wiekowych. Potwierdziło ono, że korelacje test-retest dla CliftonStrengths® utrzymują się powyżej 0,60 nawet po wielu latach.

W praktyce oznacza to, że gdy decydujesz się wykonać test Gallupa, to twoja lista talentów, a także interpretacja wyników będą wiarygodne i niezmienne w dłuższej perspektywie czasu.

Badanie Gallupa – 4 kategorie badania talentów CliftonStrengths®

Jak możemy przeczytać w raporcie opublikowanym na stronie Instytutu Gallupa, w 2007 roku badacze przeprowadzili analizy na losowej próbie 50 000 respondentów. Pozwoliły one sklasyfikować talenty w ramach 4 kategorii, z którymi warto zapoznać się przed wypełnieniem testu i interpretacją swojego badania talentów Gallupa. Raport CliftonStrengths® klasyfikuje i mierzy talenty w obszarach:

 • Talenty działania koncentrują się na wykonywaniu zadań i realizacji celów w praktyczny i efektywny sposób.
 • Talenty wpływu skupiają się na przekonywaniu, motywowaniu i inspirowaniu innych do działania.
 • Talenty budowania relacji skupiają się na nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z innymi.
 • Talenty myślenia strategicznego –  koncentrują się na analizowaniu informacji, rozwiązywaniu problemów i planowaniu przyszłych działań.

Co zawiera pełny raport 34 talentów? – Lista talentów

Talenty działania:

 • Organizowanie – Arranger
 • Ukierunkowanie – Focus
 • Dyscyplina – Discipline
 • Naprawianie – Restorative
 • Odpowiedzialność – Responsibility
 • Rozwaga – Deliberative
 • Osiąganie – Achiever
 • Pryncypialność – Belief
 • Bezstronność – Consistency

Talenty wpływu:

 • Czar – Woo
 • Komunikatywność – Communication
 • Poważanie – Significance
 • Dowodzenie – Command
 • Wiara w siebie – Self
 • Aktywowanie – Activator
 • Rywalizacja – Competition
 • Maksymalizacja – Maximizer

Talenty budowania relacji:

 • Współzależność – Connectedness
 • Integrator – Includer
 • Elastyczność – Adaptability
 • Indywidualizacja – Individualization
 • Bliskość – Relator
 • Rozwijanie innych – Developer
 • Optymista – Positivity
 • Empatia – Empathy
 • Zgodność – Harmony

Talenty myślenia strategicznego:

 • Zbieranie – Input
 • Odkrywczość – Ideation
 • Strategia – Strategic
 • Wizjonerstwo – Futuristic
 • Analityka – Analytical
 • Intelekt – Intellection
 • Uczenie się – Learner
 • Kontekst – Context

Badania talentów CliftonStrengths® – wybrać Top5 czy 34 talentów?

W TrainBrain rekomendujemy wybór pełnego zestawu 34 talentów CliftonStrengths®. Dlaczego? Ponieważ wiedząc, co naprawdę nas wyróżnia, możemy lepiej zarządzać swoimi atrybutami, ale także rozpoznać te obszary, które wymagają naszej uwagi. Wykonanie testu talentów Gallupa obejmującego 34 pozycje daje możliwość zobaczenia pełnego obrazu i tego, jak wszystkie elementy ze sobą współgrają. Co więcej, coach Gallupa, mając kompletny obraz naszych talentów, może dostosować strategię rozwoju specjalnie pod nasze potrzeby. Pełny test predyspozycji to nic innego jak klucz do odkrycia potencjału, który drzemie w naszych talentach.

Poznaj swoje talenty i przekuj je w mocne strony

Pamiętaj jednak, że samo przeprowadzenie badania i poznanie własnego profilu to dopiero  początek. Kluczowe znaczenie ma także wdrożenie wniosków w życie oraz rozwój talentów. We wcześniej wspomnianym The Clifton Strengths® Technical Raport można znaleźć cenne wskazówki dotyczące interpretacji wyników testu Gallupa. Don Clifton podkreśla istotę tzw. mocnych stron, które wynikają z maksymalizacji naszych naturalnych talentów.

Proces rozwoju jednostki polega na doskonaleniu swoich dominujących talentów poprzez praktykę oraz integrowanie ich z nabytymi umiejętnościami i wiedzą. Z pomocą testu Gallupa możesz poznać swoje 34 talenty i używać testu jako wskazówki do budowania mocnych stron.

Dlaczego wyniki testu Gallupa warto interpretować z akredytowanym coachem mocnych stron i talentów?

Wybór akredytowanego coacha mocnych stron Gallupa jest kluczowy dla pełnego wykorzystania potencjału wyników badania CliftonStrengths®. Wybierając warsztaty czy trenerów do współpracy, warto mieć na uwadze fakt, że na rynku istnieje wiele certyfikacji, jednak nie wszystkie są autoryzowane przez Instytut Gallupa.

Uważa tak także Katarzyna Syrówka – Certyfikowany coach i trener współpracująca z TrainBrain, która od 15 lat pracuje z narzędziem Gallupa. W jednym z artykułów podkreśla ona, że: Choć na hasło „certyfikowany coach Gallupa” wyświetli się niemal 3,5 tys. wyników, to zapewniam Cię, że tylko kilku z reklamujących się coachów jest specjalistą w tej dziedzinie. Pamiętaj: chcąc skorzystać z pomocy specjalisty ds. Gallupa, powinieneś wybrać osobę z akredytacją Instytutu Gallupa.

Korzystanie z usług akredytowanych coachów talentów Gallupa przynosi szereg korzyści:

 • Profesjonalna interpretacja wyników: Akredytowani coachowie mają głęboką wiedzę na temat teorii stojącej za testem oraz tego na czym w istocie polega test.
 • Aktualność metod i materiałów: Regularne szkolenia i weryfikacje zapewniają, że coachowie są na bieżąco z najnowszymi materiałami i metodami.
 • Unikanie błędów interpretacyjnych: Profesjonalne wsparcie minimalizuje ryzyko błędów i nieporozumień m.in. w kontekście tego, co oznacza talent.
 • Wsparcie długoterminowe: Praca z coachem często obejmuje długoterminowy plan rozwoju, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu i osiąganiu celów.
 • Wysokie standardy etyczne: Akredytowani coachowie zobowiązani są do przestrzegania wysokich standardów etycznych i zawodowych, zapewniając poufność i jakość usług.

Test mocnych stron i talentów Gallupa w organizacji – skuteczność potwierdzona badaniami

Z naszego doświadczenia warsztatowego wiemy, że z pomocą testu Gallupa organizacje mogą pomóc pracownikom zidentyfikować oraz zmaksymalizować ich talenty i mocne strony, a także wypracować wspólny język, który zwiększa efektywność działań. Jednak to nie wszystko! Poniżej przytaczamy także badania z raportu technicznego dostępnego na stronie Instytutu Gallupa, które pokazują, jak szerokie zastosowanie może mieć narzędzie CliftonStrengths® w organizacjach.

Wykorzystanie testu Gallupa w firmie może mieć przełożenie na zaangażowanie pracowników i wyniki sprzedaży

Jak podaje Instytut, w roku 2018 zebrano dane z ponad 30 badań naukowych przeprowadzonych w 30 organizacjach z 13 branż i 37 krajów, obejmujących łącznie 187 291 osób. Wyniki obejmowały sześć kryteriów oceny, w tym sprzedaż, zaangażowanie pracowników, zaangażowanie klientów, obroty, oceny wyników i bezpieczeństwo. Wnioski wskazały m.in., że pracownicy otrzymujący informację zwrotną na temat wszystkich 34 talentów wykazywali wyższą sprzedaż o 7,8% oraz zaangażowanie o 6 punktów procentowych w porównaniu do tych osób, które otrzymały informację zwrotną tylko na temat pięciu dominujących talentów.

Badanie CliftonStrengths® – narzędzie wspierające efektywność i rozwój managerów

W 2022 roku firma Gallup przeprowadziła metaanalizę siedemnastu eksperymentów, które miały ocenić skuteczność programów rozwoju kadry kierowniczej opartych na mocnych stronach. Badania te obejmowały sześć organizacji z 27 krajów i 14 169 managerów. Eksperymenty wykazały, że menedżerowie biorący udział w programach poprawili zaangażowanie pracowników o 22%, a zespoły prowadzone przez nich osiągały nawet o 18% lepsze wyniki w porównaniu do kierowników nieuczestniczących w programie.

Czy firmowy program rozwoju talentów zbudowany w oparciu o mocne strony będzie skuteczny?

Badania Instytutu Gallupa obejmujące 2,1 miliona osób i 20 021 jednostek biznesowych z 111 krajów wykazały, że w grupach roboczych, które wdrożyły interwencje dotyczące mocnych stron, zaobserwowano znaczną poprawę wskaźników wydajności w porównaniu do grup kontrolnych. Kluczowe korzyści to:

 • Wzrost sprzedaży o 10% do 19%
 • Wzrost zysku od 14% do 29%
 • Wzrost zaangażowania klientów od 3% do 7%
 • Wzrost zaangażowania pracowników od 7% do 23%
 • Spadek rotacji pracowników od 6 do 16 punktów (w organizacjach o niskiej rotacji) i od 26 do 72 punktów (w organizacjach o dużej rotacji)
 • Spadek liczby wypadków związanych z bezpieczeństwem od 23% do 59%

Te wyniki wykazują, że interwencje oparte na mocnych stronach są skuteczne we wszystkich organizacjach, niezależnie od branży czy regionu.

Czy badania talentów CliftonStrengths® mogą wspierać kulturę DEI w firmie?

Okazuje się, że tak! Kultura oparta na mocnych stronach w organizacji przyczynia się do większego poczucia docenienia pracowników za ich unikalne cechy i predyspozycje. Badania pokazują, że zespoły, które mierzą talenty i korzystają z tej wiedzy, mają wyższe wskaźniki inkluzywności i zaangażowania, co wzmacnia kulturę DEI, a ponadto prowadzi do lepszych wyników biznesowych. Co istotne, z badań tych wynika, że nawet zespoły, w których tylko 30% pracowników wykonało badanie CliftonStrengths®, także osiągają wyższe wyniki związane z aspektami DEI.

Podsumujmy temat testu Gallupa

Test Gallupa jest realizowany przez 31 milionów osób na całym świecie. Obecnie dostępny jest w ponad 25 językach, a także został dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jego szerokie zastosowanie oraz wysoka wiarygodność sprawiają, że jest to jedno z lepszych i skuteczniejszych narzędzi, jakie można wdrożyć w organizacji. Jeżeli chcesz porozmawiać o możliwościach, jakie daje CliftonStrengths®, zapraszamy do kontaktu.

streaming_platformy_micromanagment
Kompetencyjnie

Kompetencyjnie

Kompetencyjnie, czyli rzeczowo o umiejętnościach miękkich! Podcast związany z przywództwem, zarządzaniem, psychologią biznesu, sprzedażą czy obsługą klienta. Publikowane treści skierowane są do biznesowych praktyków, liderów, HR-owców, przedsiębiorców i branżowych ekspertów, a także wszystkich tych którzy wiedzą, że dzisiaj kompetencje to podstawa.

Sprawdź pozostałe artykuły